Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-18/12708,w-sprawie-odrzucenia-w-calosc-stanowiska-NSZZ-Solidarnosc-Miedzyregionalnej-Sekc.html
2020-04-09, 21:12

w sprawie odrzucenia w całość stanowiska NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2019

Metadane

Data publikacji : 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony