Uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej 29 sierpnia 2019r.

Data publikacji 06.09.2019

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/263/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki

Data publikacji 06.09.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki
Wydział Organizacji i Kadr

Statystyka strony: 14 wizyt