Uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej 29 sierpnia 2019r.

Data publikacji 06.09.2019

w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Spółce z o.o. w Brzezinach zadań własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej

Załączniki

Data publikacji 06.09.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki
Wydział Organizacji i Kadr

Statystyka strony: 8 wizyt