Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vi/uchwaly-rady-miasta-pod-9/5908,w-sprawie-zmiany-uchwaly-Rady-Miasta-Brzeziny-Nr-XXXI1372013-z-dnia-21-lutego-20.html
2020-05-31, 21:30

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XXXI/137/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 09.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony