uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej 09 stycznia 2013r.