uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej 14 grudnia 2010r.