uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej 30 grudnia 2010r.

Data publikacji 08.03.2011

sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr LVII/94/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2010 r. dot. zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny”

Załączniki

Data publikacji 08.03.2011

Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 975 wizyt