uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej 31 sierpnia 2011r.