uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej 29 grudnia 2011r.

Data publikacji 09.01.2012

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny

Załączniki

Data publikacji 09.01.2012

Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 1013 wizyt