uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej 29 grudnia 2011r.