uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej 28 czerwca 2012r.

Data publikacji 11.07.2012

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2011.

Data publikacji 11.07.2012

Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 947 wizyt