uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej 28 czerwca 2012r.