Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vi/uchwaly-rady-miasta-po-13/1395,zmiany-regulaminu-udzielania-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczn.html
2020-02-23, 01:22

zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 18.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony