uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej 14 maja 2010

Data publikacji 19.05.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych

Miejsce publikacji

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 200

- Pozycja: 1621

- Data ogłoszenia: 9 lipca 2010

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/200/1621

Data publikacji 19.05.2010

Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 1746 wizyt