uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej 27 maja 2010

Data publikacji 04.08.2010

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Numer dziennika urzędowego: 207
- Pozycja: 1697
- Data ogłoszenia: 15 lipca 2010
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/207/1697

Załączniki

Data publikacji 04.08.2010

Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 983 wizyt