Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej
w Brzezinach – Etap II.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia w wysokości 9 750 000,00 zł brutto.

 

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

 

Gwarancja

Warunki płatności

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

11 985 566,56 zł netto

14 742 246,87 zł brutto

Do dnia 31.03.2020r.

gwarancji jakości -72 miesiące i 72 miesiące rękojmi  licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

Zgodnie z zapisami w projekcie umowy

Metadane

Data publikacji : 13.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony

do góry