Otwarte

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 04.10.2016

Informacja z otwarcia ofert (ŚwA)

Znak: RI.271.12.2016
Brzeziny, dnia 4 października 2016 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 92 000,00 zł brutto.

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania


 

Gwarancja

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD – DROG”

95-040 Koluszki

ul. Zawiła 23

140 000,00 zł netto

172 200,00 zł brutto

Do 15.12.2016r.

gwarancji jakości – 72 miesiące i 72 miesiące rękojmi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

Zgodnie z zapisami w projekcie umowy

Załączniki

Data publikacji 04.10.2016
Obowiązuje od 04.10.2016
Data modyfikacji 03.03.2017
04.10.2016
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Marcin Kłopocki
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Statystyka strony: 541 wizyt