Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.5.2020                                                          Brzeziny, dnia 24 lutego 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Brzezinach.

 

          Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednia przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 395 909,19 zł brutto.

Metadane

Data publikacji : 24.02.2020
Obowiązuje od : 24.02.2020
Obowiązuje do : 15.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry