Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.26.2019                                                                   Brzeziny, dnia 17 grudnia 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2021.
ZADANIE I  – ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 290 000,00 zł brutto.

Metadane

Data publikacji : 17.12.2019
Obowiązuje od : 17.12.2019
Obowiązuje do : 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry