Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.21.2019                                                             Brzeziny, dnia 08 października 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 987 724,06 zł brutto.

Metadane

Data publikacji : 08.10.2019
Obowiązuje od : 08.10.2019
Obowiązuje do : 30.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry