Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.18.2019                                                                   Brzeziny, dnia 18 września 2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 289 665,00 zł brutto.

Metadane

Data publikacji : 18.09.2019
Obowiązuje od : 18.09.2019
Obowiązuje do : 18.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry