Otwarte

Data publikacji 13.09.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.16.2019                                                                               Brzeziny, dnia 13.09.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                           

Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 387 653,88  zł brutto.

Załączniki

Data publikacji 13.09.2019
Obowiązuje od 13.09.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 21 wizyt