Otwarte

Data publikacji 22.08.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.15.2019                                                             Brzeziny, dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                           

Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów z PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny

 

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert.

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 534 115,08 zł brutto.

 

Załączniki

Data publikacji 22.08.2019
Obowiązuje od 22.08.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 50 wizyt