Otwarte

Data publikacji 29.07.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.13.2019                                                                       Brzeziny, dnia 29 lipca 2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7 934 644,51 zł brutto.

 

Data publikacji 29.07.2019
Obowiązuje od 29.07.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 65 wizyt