Otwarte

Data publikacji 17.06.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.10.2019                                                                       

Brzeziny, dnia 17 czerwca 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 117 000,00 zł brutto.

Data publikacji 17.06.2019
Obowiązuje od 17.06.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 71 wizyt