Otwarte

Data publikacji 08.04.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.5.2019                                                            

Brzeziny, dnia 08.04.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                           

Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

Data publikacji 08.04.2019
Obowiązuje od 08.04.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 472 wizyt