Otwarte

Data publikacji 04.02.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.1.2019                                                          Brzeziny, dnia 04 lutego 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:
 

Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3 – go Maja w Brzezinach.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 91 942,96 zł brutto.

 

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

 

Data publikacji 04.02.2019
Obowiązuje od 04.02.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 89 wizyt