Otwarte

Data publikacji 17.12.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.29.2018                                                             Brzeziny, dnia 17 grudnia 2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                           

Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.

 

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert.

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 786 996,00 zł brutto.

 

 

Załączniki

Data publikacji 17.12.2018
Obowiązuje od 17.12.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 99 wizyt