Otwarte

Data publikacji 14.09.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.17.2018                                                                   Brzeziny, dnia 14 września 2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi i skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 -go Maja.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 270 000,00 zł brutto.

 

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

Załączniki

Data publikacji 14.09.2018
Obowiązuje od 14.09.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 18 wizyt