Otwarte

Data publikacji 10.09.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.15.2018                                                                  Brzeziny, dnia 07 września 2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednia przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 117 000,00 zł brutto.

 

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

 

Załączniki

Data publikacji 10.09.2018
Obowiązuje od 10.09.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 24 wizyt