Otwarte

Data publikacji 30.07.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.12.2018                                                                   Brzeziny, dnia 30 lipca 2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3 – go Maja w Brzezinach.

 

                     Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 90 000,00 zł brutto.

 

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

Załączniki

Data publikacji 30.07.2018
Obowiązuje od 30.07.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 44 wizyt