Otwarte

Data publikacji 05.06.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.6.2018                                                          Brzeziny, dnia 05 czerwca 2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – Etap II.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednia przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 9 750 000,00 zł brutto.

Załączniki

Data publikacji 05.06.2018
Obowiązuje od 05.06.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Katarzyna Korbień


Statystyka strony: 77 wizyt