Program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny