Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/7868,Zarzadzenie-Nr-6-Burmistrza-Miasta-Brzeziny-z-21-stycznia-2016r.html
2020-08-13, 22:25

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z 21 stycznia 2016r

Zarządzenie Nr 6/2016

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 21 stycznia 2016r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontarjacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 

Metadane

Data publikacji : 22.01.2016
Data modyfikacji : 29.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony