Urząd Miasta Brzeziny

Obwieszczenie o przedłuzeniu terminu

Brzeziny, 31 marca 2016 roku

 

RI.6220.6.19.2015.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

                Na podstawie art. 35 i 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Burmistrz Miasta Brzeziny zawiadamia strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72” o przedłużeniu terminu zakończenia sprawy do dnia 31 października 2016 roku.

Nieuzupełnienie do dnia dzisiejszego raportu przez Inwestora po wezwaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, organu opiniującego w sprawie,  wpłynęło na niemożność wydania decyzji i  spowodowało konieczność przedłużenia terminu zakończenia sprawy

 

 Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie :

- na stronie internetowej: www.bip.brzeziny.pl,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeziny,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogów,

-  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 01.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry