Lobbing

Data publikacji 13.07.2016

Postepowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 89/2016
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 12 lipca 2016 r.


w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Brzeziny z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

 

Lp. Dane podmiotu wnoszącego wystąpienie Data wpływu Wskazanie podmiotu na rzecz którego wykonywana jest działalność lobbingowa Określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań Sposób rozpatrzenia Załatwienie sprawy
1.            

 

Załączniki

Data publikacji 13.07.2016
Obowiązuje od 12.07.2016
12.07.2016
Rejestr zmian
Autor : Marcin Kłopocki

Osoba publikująca: Marcin Kłopocki


Statystyka strony: 704 wizyt