Urząd Miasta Brzeziny

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Burmistrz Miasta Brzeziny

na podstawia art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2203, z późn. zm.) ogłasza:

 

 

I. aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny wg stanu na dzień 30.09.2019r. obowiązującą od pierwszego listopada 2019 r.  (wyliczoną zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) dla:

 

 

roczna kwota dotacji w złotych

zaktualizowana miesięczna kwota dotacji w złotych

1. publicznych przedszkoli, o których mowa w art. 16 ust. 1 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (100%)

7846,98

680,47

2. niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art.17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (75%)

5885,24

510,36

 

 

II. statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przedszkolach prowadzonych na terenie Miasta Brzeziny (wyliczoną zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 października  2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)
w tym:

366,00

1. dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

3,33

2. dzieci w przedszkolach pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych

362,67

3. dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

0,00

4. wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 

0,00

 

 

Brzeziny, dnia 31 października 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 18.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry