Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/dotacja-dla-przedszkoli/10236,Podstawowa-kwota-dotacji-na-2018-rok.html
2020-08-13, 21:59

Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

na podstawia art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203) ogłasza

podstawową kwotę dotacji na 2018 rok:

 

1) dla przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Brzeziny

a) na jednego ucznia w przedszkolu  – 517,27 zł miesięcznie.

b) statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  w przedszkolach  – 0

 

2) dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny na terenie miasta Brzeziny

a) na jednego ucznia szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny – 391,87 zł miesięcznie.

b)statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  w szkołach  podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny – 0

 


 

Burmistrz Miasta Brzeziny

na podstawia art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203) ogłasza korektę:

 

1)podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok dla przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Brzeziny:

 

a) na jednego ucznia w przedszkolach      6.206,79 zł rocznie, 517,27 zł miesięcznie,

 

b) na jednego ucznia w przedszkolach objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju

(podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w przedszkolu

+ wysokość kwoty wg metryczki subwencji oświatowej 2017r.)

10.312,23 zł rocznie,  859,35 zł miesięcznie,

 

na jedno dziecko niepełnosprawne w przedszkolach objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

(wysokość kwoty wg metryczki subwencji oświatowej 2017r.)

4.105,44 zł rocznie,  342,12 miesięcznie

(+ kwota subwencji wynikająca z wagi dla danego rodzaju niepełnosprawności wg metryczki subwencji oświatowej 2017r.)

 

c)na jedno dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolnych (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  (wysokość kwoty wg metryczki subwencji oświatowej 2017r.)                                                                       46.430,58 zł rocznie, 3.869,22 zł miesięcznie

 

d)na jedno dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy niepełnosprawne w przedszkolu (wg metryczki subwencji oświatowej 2017r.)

14.173,55 zł rocznie, 1181,13 zł miesięcznie

 

2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych                     400

w tym:

a) uczniów w przedszkolach                                                                                              398

 

b)dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego          2

 

c)dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach                        0

 

d) wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 

w przedszkolach                                                                                                                  0

 

Powyższą korektę sporządzono z uwagi na nieujęcie kwoty rocznej stanowiącej podstawową  kwotę dotacji oraz błędną liczbę uczniów przedstawioną w ogłoszeniu z dnia 21 stycznia 2018r.

 


 

Burmistrz Miasta Brzeziny

 

na podstawia art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203) ogłasza korektę:

 

 

 

1)podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny na terenie miasta Brzeziny:

 

a) na jednego ucznia w szkołach podstawowych, w których

zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem

na ten oddział przedszkolny                                      4702,48 zł rocznie, 391,87 zł miesięcznie,

 

b)na jednego ucznia - dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  (wysokość kwoty wg metryczki subwencji oświatowej 2017r.)

                        46.430,58 zł rocznie, 3.869,22 zł miesięcznie

 

2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny

uczęszczających do tego oddziału przedszkolnego                                                          47

w tym:

 

a) uczniów                                                                                                                           46

 

b)dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                 1

 

c)dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach                             0

 

d) wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych                     0

 

 

 

Powyższą korektę sporządzono z uwagi na nieujęcie kwoty rocznej stanowiącej podstawową  kwotę dotacji oraz błędną liczbę uczniów przedstawioną w ogłoszeniu z dnia 21 stycznia 2018r.

 

 


Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza korektę:

 

1)podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok dla przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Brzeziny:

 

było:

a)na jednego ucznia w przedszkolach        6.206,79 zł rocznie, 517,27 zł miesięcznie,

 

powinno być:

a)na jednego ucznia w przedszkolach        6.206,79 zł rocznie, 517,23 zł miesięcznie,

 

 

 

Powyższą korektę sporządzono z uwagi na oczywistą pomyłkę rachunkową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.01.2018
Data modyfikacji : 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony