Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r. , poz. 2147 ze zm.)

Położenie
nieruchomości
Numer działki Pow. gruntu Opis nieruchomości Numer
 KW
Przeznaczenie w planie miejscowym Cena nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
Brzeziny,
obręb 5,
ul. Łódzka
1220/1 353 m² Nieruchomość niezabudowana LD1B/00012156/8 8-1 KS – przeznaczenie podstawowe: teren obsługi komunikacyjnej. 27.000,00  zł
+ 23 % VAT
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 1171, 1219, 1220/2 i 1224
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni – od dnia 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.

Metadane

Data wytworzenia : 08.08.2017
Data publikacji : 08.08.2017
Obowiązuje od : 08.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony

do góry