Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1774 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2741/5 o pow. 675 m², położonej w Brzezinach przy ul. Moniuszki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta LD1B/00002952/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 2747/3, 2742 i 2741/2.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 30 września 2016 r. do 21 października 2016 r.

Metadane

Data publikacji : 03.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry