Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. , poz. 782 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2566/48 o pow. 25 m², położonej w Brzezinach przy ul. Głowackiego, dla której   w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta LD1B/00009353/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 2566/32 i 3551/7.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 21 października 2015 r. do 11 listopada 2015 r.

Metadane

Data publikacji : 22.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry