Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszono wykaz niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 2158 o pow. 11253 m², 2159 o pow. 11981 m² i 2160 o pow. 12576 m², położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny, dla których jest prowadzona księga wieczysta nr LD1B/00032723/0 oraz 1882 o pow. 17112 m² położonej w obrębie 7 miasta Brzeziny, dla której jest prowadzona księga wieczysta LD1B/00032771/1, przeznaczonych do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej w drodze zamiany na prawo własności niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność osób fizycznych.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 10 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Metadane

Data publikacji : 24.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry