Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. , poz. 518 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2511/6 o pow. 25 m², położonej w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta LD1B/00015133/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli działki przyległej.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia  26 lutego 2015 r. do  19 marca 2015 r.

 

Metadane

Data publikacji : 26.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry