Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o wykazie

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszono wykaz niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 686/5 o pow. 3046 m² i 687/5 o pow. 2672 m², położonych w Brzezinach pomiędzy ul. Mrocką i ul. Wojska Polskiego, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzi księgi wieczyste nr LD1B/00007664/4 i LD1B/00014591/3, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w drodze zamiany na prawo własności niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność osoby fizycznej.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 9 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r.

Metadane

Data publikacji : 09.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry