Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o wykazie

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2806 o pow. 2778 m², położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Sportowej, dla której jest prowadzona księga wieczysta LD1B/00016556/0, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport).

 

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj.od dnia 6 lutego 2014 r. do 27 lutego 2014 r.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry