Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/majatek-miasta/zbycie-mienia/3209,informacja-o-wykazie.html
2020-10-30, 00:21

Strona znajduje się w archiwum.

informacja o wykazie

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 3757/2 o pow. 1686 m2, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. rotmistrza Witolda Pileckiego, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach jest prowadzona księga wieczysta KW LD1B/00037182/0, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 8 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r.

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.03.2013
Data modyfikacji : 16.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony