Kontrole wewnętrzne

Data publikacji 04.08.2011

komórka objęta kontrolą: Miejska Kryta Pływalnia

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2010 r.

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny, ze zmianą wynikającą z zarządzenia Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2010 r.

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach z siedzibą przy ul. Kulczyńskiego 9 w Brzezinach.

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 21 lutego 2011 r. do 25 lutego 2011 r.

 

Temat kontroli :

Udokumentowanie inwentaryzacji składników majątku przeprowadzonej w formie spisu z natury w roku ubiegłym oraz porównanie jej wyników ze stanem faktycznym zastanym w jednostce. 

 

Protokół kontroli :

Numer: 1/2011

Data podpisania: 28.02.2011 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli problemowej (pozaplanowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.1611-1D/2011.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Data publikacji 04.08.2011

Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 1251 wizyt