Regulaminy

Data publikacji 21.11.2006

Regulamin czytelni dla dzieci

REGULAMIN CZYTELNI DLA DZIECI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRZEZINACHI.Prawo i warunki korzystaniaPrawo do korzystania z czytelni mają wszystkie dzieci bez względu na to czy są stałymi czytelnikami, czy też chcą korzystać z czytelni doraźnie. W czytelni obowiązuje cisza. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

II. Korzystanie ze zbiorówW czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, z czasopism i innych materiałów bibliotecznych. Książki wybrane z księgozbioru czytelnikowi podaje dyżurujący bibliotekarz. Z księgozbioru podręcznego nie pożycza się książki do domu. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymane dokumenty bibliotekarzowi.


III. Porady i informacje


Czytelnik zwraca się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek na interesujące go tematy. Jeżeli czytelnik poza robieniem notatek do własnego użytku chce kopiować niektóre materiały może to uczynić tylko po uprzednim porozumieniu się z dyżurującym bibliotekarzem.

IV. Poszanowanie książekCzytelnik osobiście odpowiada za książki, czasopisma z którymi powinien obchodzić się starannie, pamiętając że jest to mienie społeczne. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

V. Przepis końcowyKorzystających z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujący się do przepisów może na mocy decyzji dyrektora Biblioteki utracić prawo do korzystania z czytelni.

Data publikacji 21.11.2006

Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 886 wizyt