2018 rok

Data publikacji 29.01.2018

Wykaz zarządzeń -2018 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2018r.

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  2 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na rok 2018,

 

Data publikacji 29.01.2018

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki
Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Statystyka strony: 30 wizyt