Podatki i opłaty lokalne

Data publikacji 08.01.2015

KOMUNIKAT w sprawie zmiany wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Inormujemy, iż z dniem 1 lipca 2019 r ulegly zmianie wzory informacji i deklaracji podatkowych.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu prowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 poz. 2244), do składania informacji i deklaracji dotyczacych podatków i opłat, o których mowa w ustawach zmienianych w art. 4, art. 6 i art. 19, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Data publikacji 08.01.2015

Data modyfikacji 28.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 4269 wizyt